Přesýpací hodiny

Volný čas
Večer poezie klatovského rodáka ZENA FIFKY s osobní vzpomínkou a výtvarným „laděním“ autorova bratra GUSTAVA FIFKY a s hudbou PETRA EBENA v podání hobojistky MARLEN VAVŘÍKOVÉ připravili a uvádějí Eva a Jan Kosovi.
Termíny