Mezinárodní den proti hluku

Volný čas
V rámci projektu Zábavné kalendárium připravují knihovnice z dětského oddělení zábavné odpoledne plné úkolů a her o tom, jak je důležité ticho.
Termíny