Animal Studies

Volný čas
Critical Animal Studies jsou interdisciplinárním oborem v rámci společenských věd, který kriticky nahlíží na způsob koexistence lidí a mimolidských zvířat, zejména těch, která se stala marginalizovanými členy společnosti. Mezi cíle tohoto angažovaného oboru patří odstranění útlaku mimolidských zvířat, zvýšení informovanosti akademické sféry i veřejnosti o problémech mezidruhového soužití a poskytování odborného zázemí hnutí za práva zvířat.
Termíny