Velikonoce na hradě

Volný čas
Výstavy kraslic, jarmark, dětská dílna zdobení vajíček a perníků, stloukání másla, pletení pomlázek atd.
Termíny