Létající dítě

Divadlo

Tam nahoře svítí hvězdy, a tady dole svítíme my.





Účinkují

Kateřina Dostalová, Kateřina Falcová, Magdaléna Tkačíková, Igor Dostálek, Jaroslav Matějka, Lukáš Rieger.





Termíny