Reynek - genius, na kterého jsme měli zapomenout

Výstava
Dosud nejrozsáhlejší výstava Bohuslava Reynka z pozůstalosti i doprovodné vydání Bible s jeho ilustracemi představují autora především jako výtvarného umělce pro něhož byla grafika svébytným vyjádřením i prostředkem k malbě. Výstavu pořádá Nadační fond Richarda Fuxy společně s Národní galerií v Praze, ve spolupráci s Galerií Zdeňka Sklenáře a Nadací Reynek.
Termíny