Archeologické prohlídky zámeckého areálu

Volný čas
Po zámeckém areálu, tzv. Olivetské hoře, v doprovodu Mgr. Milana Kuchaříka z archeologické společnosti Labrys. Zájemci nahlédnou do podoby tohoto historického místa před velkou výstavbou zámku a úpravami za Vratislava z Pernštejna.
Termíny