Makrokosmos, Mikrokosmos

Volný čas
Jedním z fascinujících rysů současné fyziky je fakt, že zákonitosti mikrosvěta a makrosvěta jsou úzce propojeny. Kvantová povaha zákonů mikrosvěta i základní stavební kameny hmoty hrají klíčovou roli při pochopení zrodu, vývoje a dnešního stavu našeho vesmíru. Poznatky získávané zkoumáním astrofyzikálních objektů a částic z vesmíru zásadním způsobem ovlivňují naši znalost elementárních částic a sil mezi nimi působících. Přednáška výše uvedená tvrzení dokumentuje na konkrétních příkladech.
Termíny