Knížecí velikonoce na Křivoklátě

Volný čas
Tradiční vítání jara na hradě Křivoklátě s bohatým programem (Křivoklátský flašinetář, kejklíř Vojta Vrtek, Komendianti na káře a další).
Termíny