Milníky kosmologie

Volný čas
Jaké byly největší objevy, které přispěly k našemu chápání vzniku a vývoje vesmíru? Nepochybně šlo v první řadě o Hubbleův objev expanze vesmíru, dále o objev reliktního záření, temné hmoty a energie a o nepřímou detekci reliktních gravitačních vln z března 2014. Ta potvrdila inflaci vesmíru ve zlomcích sekundy po jeho vzniku. Pojďme alespoň na chvíli společně vstoupit do fascinujícího světa na hranici lidského poznání.
Termíny