Modulární kontejnerová architektura

Volný čas
Přednáška se bude věnovat historii modulární výstavby a modulární architektury, kořenům této progresivní metody výstavby a jejímu vývoji. Od maringotky k výstavnímu pavilonu EXPO 2015 a nízkoenergetickým modulárním stavbám, včetně ukázek světových modulárních realizací.
Termíny