Astronautova archa

Film, Krátký film
Amorfní tvar budovy Domu umění ve Štýrském Hradci od architektů Petera Brooka a Colina Fourniera inspiroval trio filmařů k natočení videoartu, který nazírá muzeum jako vesmírnou loď. Probouzí se zde astronaut, jenž v sérii až geometricky komponovaných záběrů zkoumá budovu zevnitř i vně. Odrazy na fasádě muzea, jež deformují podobu okolních budov, představují zároveň reflexi naší doby. Snímek nahlíží z jiného úhlu nejen architekturu, ale také pocity vetřelce / návštěvníka muzea ve světě umění.
Termíny