Porušování pravidel

Film, Krátký film
Vůně nektaru přitahuje opylovače, díky nimž je umožněno rozmnožování rostlin. Nesou pylová zrna a předávají je další rostlině. Nektar je lákavá potrava pro různé druhy živočichů.. Pro její získání je hmyz ochotný i krást. V počítačově animovaném dokumentu je zlodějem včela. Svými kusadly květ prokousne, aby se snadněji dostala k pokladu ukrytému v jeho nitru. V přírodě je krádež něco zcela běžného, k tomuto „lidskému" prohřešku tu dochází už milióny let.
Termíny