Jak překonávat strach v konkrétních situacích

Volný čas
Tazatelé mohou nabídnout zcela jasné zadání životních bodů, v nichž je podle jejich mínění a zkušenosti těžké zachovat se odvážně. Společně se pokusíme dobrat řešení. Hovoří PhDr. Patricie Anzari, CSc., přední představitelka transpersonální psychologie v ČR.
Termíny