Promenádní koncert Severočeské harmonie Štětí

Hudba
Dirigent: K. Tesařík.
Termíny