Setkání cimbálových muzik Valašského království 2014

Hudba

Hudební folklorní festival s mezinárodní účastí dětských a dospělých lidových muzik valašské kultury Karpatského oblouku trojmezí Slovenska, Polska a České republiky (Těšínského Slezska a Valašska). Cílem hudebního festivalu je seznamovat veřejnost s bohatou tradicí a tvůrčí činností lidových muzik Valašska, ale i regionů svázaných s valašskou kulturou Karpatského oblouku a hostujících muzik mimo region Valašska.


Program:
http://www.kulturafrenstat.cz/vismo/akce.asp?id=1872&n=setkani-cimbalovych-muzik-valasskeho-kralovstvi

http://cimbalovemuziky.cz/

 

Termíny