LIDÉ NA POUTI

Volný čas
Fotografický dokument Dalibora Bednáře o poutnících v okolí Bruntálu.

Termíny