Průzkum zříceniny hradu Brníčko ve spolupráci územních odborných pracovišť NPÚ v Kroměříži a v Olomouci

Volný čas

Pracovníci NPÚ ÚOP v Kroměříži a Olomouci provedli společnými silami průzkum zříceniny hradu Brníčko u Zábřehu a zpracovali zadání záchranných prací. Ty jsou dnes již ukončeny a lze je označit za zdařilý příklad památkové opravy torzální architektury. Vzorný majitel památky Obec Brníčko, pořádá v neděli 13.4.2014 komentovanou prohlídku hradu a středověkého kostela v obci, na které se podílejí opět zaměstnanci obou pracovišť NPÚ.


Odborný výklad o vzniku i zániku hradu Brníčko přednese Radim Vrla z NPÚ ÚOP v Kroměříži. Současně se v souvislosti s nálezem středověkých maleb uskuteční prohlídka kostela Narození Panny Marie, vedená ing. arch. Jitkou Štáblovou z olomouckého odborného pracoviště NPÚ.

Podrobnosti v připojeném pozvánkce: PDF.

Kontakt:
  • Mgr. Anna Slezáková, slezakova.anna@npu.cz, mobil: 775 442 274
  • Vlastimil Staněk, stanek.vlastimil@npu.cz, mobil: 725 718 061
Termíny