Oči dokořán

Výstava
Výstavu výtvarného oboru ZUŠ tvoří dva tematické celky. První část představuje vybrané práce, které postoupily z krajského kola 12. ročníku národní přehlídky Základních uměleckých škol ČR do ústředního kola. Ve druhé části jsou instalovány práce absolventů I. cyklu – A. Hanibalové, F. Kroužka, S. Pelíškové, P. Podholové, V. Staši a L. Stašové.
Termíny