Velikonoční předvádění řemesel

Volný čas
Budou zde opět prezentovány různé způsoby a techniky zdobení velikonočních vajíček, zdobení velikonočního pečiva, výroba ozdob atd. Vyrobené předměty je možné si zakoupit.
Termíny