Výstava Dřevo v architektuře

Volný čas, Pro děti

Výstava „Dřevo v architektuře“ přiblíží na 12 výstavních panelech podoby a formy využití dřeva v historických stavbách.


http://www.hrad-novehrady.eu/

Představeny budou zejména ukázky jihočeské roubené architektury, využití dřeva v konstrukcích technických staveb a drobné architektury. Pozornost je věnována i jednotlivých konstrukčním prvkům – jako jsou krovy, stropy, podlahy, dveře, okna apod.

Dřevo v našich přírodních podmínkách patřilo vždy k nejdostupnějším a nejpoužívanějším stavebním materiálům. Jeho těžbu a opracování bylo možno provádět až do finální podoby relativně jednoduchým ručním nářadím. Ze dřeva je možné zbudovat jak velmi rozměrné a namáhané stavební konstrukce (krovy, stropy, věže), technické stavby (mosty, náhony, mlýnská kola, jezy), tak i podlahy, stropy, obklady, dveře, okna a řadu dalších částí stavebního díla (schody, pavlače, zdobné řezby atd.)

Pro stavební konstrukce byly v minulosti i dnes používány převážně jehličnany (smrk, borovice, jedle, modřín), ale také tvrdé dřeviny jako dub nebo buk a podle potřeby a vlastností i další druhy.

Výstava představuje pouze malý výsek z širokého uplatnění dřeva a dřevěných konstrukcí v historické architektuře. Chce upozornit na mnohdy skryté hodnoty, na krásu tohoto materiálu, na bohatost tvarů, na zručnost a cit bezejmenných řemeslníků a umělců, kteří zde zanechali to nejlepší ze svých schopností a umu.

Termíny