Ozvěny bimbasů

Divadlo
Komorní forma Besídky s důvěrnějším kontaktem jeviště s publikem, které je často zapojováno do akce.
Termíny