Kříž a symbolika vzkříšení

Volný čas
Symbol kříže v křesťanství a jeho hlubší význam. Kříž jako egyptský symbol života a vzkříšení a jeho vztah ke kosmickému mýtu o ráji s univerzální tématikou stromu života a středu světa. Význam kříže v křesťanském hermetismu. Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová. Přednáška je doplněna živými středověkými zpěvy v podání lektorky.
Termíny