VELIKONOČNÍ KONCERT

Volný čas
JAROSLAV TŮMA – varhany. JOSEF SOMR – umělecký přednes. Joseph Haydn: Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži (autorizované znění pro varhany). Dominikánský kostel.

Termíny