Detektorování a archeologie

Volný čas
V příspěvku se archeologové Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy Univerzity v Brně budou zabývat velmi ožehavým a zároveň aktuálním tématem využití detektoru kovů v archeologii, ale také (a to především) mimo tento specifický obor. Archeologové se pokusí nakousnout problematiku rozkrádání archeologických lokalit a devastaci kulturního dědictví.

Termíny