Vynášení Mařeny Tupesy

Volný čas
Zveme vás do Tupes do nově rekonstruovaných prostor Janíčkovi stodoly na pěkné odpoledne 6.4. Ozdobou programu bude určitě ukázka výroby ozdob ze šustí (paní Snopková) Chybět nebude pletení pomlázek a výroba píšťalek z vrbového proutí.

Termíny