Vynášení Moreny

Volný čas
Jeden z tradičních zvyků, který je spojen s vítáním jara, je vynášení Moreny, symbolu zimy.

Termíny