Den Země

Volný čas
Hry a soutěže s přírodovědnou a ekologickou tematikou. Pořádá Město Hodonín, Centrum ekologické výchovy „Dúbrava“ při SVČ, ZOO Hodonín, Benatura Hodonín. Spolupořadatelé: Zálesáci, Sdružení Oáza, Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, Tespra Hodonín,s.r.o., Oblastní Červený kříž, VZP

Termíny