Noc s Andersenem

Volný čas
Středisko volného času Včelín se připojuje k celostátní akci k Mezinárodnímu dni dětské knihy na podporu dětského čtení "NOC S ANDERSENEM". Akce se uskuteční v pátek 4. dubna 2014 od 18.00 hodin ve Středisku volného času Včelín. Pro děti je připraven bohatý program se spaním. Cena je 50 Kč a zahrnuje pitný režim, večeři, snídani, výtvarný materiál na tvoření a pedagogický dozor. Děti si můžete v sobotu vyzvedávat od 8.30 do 9.00 hodin. Malé nocležníky přihlašujte na tel. 731 162 816, e-mail: svcvcelin@centrum.cz. Více informací na www.svcvcelin.cz

Termíny