Celostátní výstava kraslic

Volný čas
V rámci projektu Rok na dědině pořádá Obec Vacenovice s partnerem MAS Podhoran pod záštitou Asociace malířek a malířů ČR. Akce se koná v KD a v sále Hospody U Letochů ve Vacenovicích. Vystaveno bude 1500 kraslic různých technik od malířů z celé ČR. Představí se ukázky řemesel, různé techniky zdobení kraslic, pletení pomlázky, košíkáři, vyšívačky, řezbář, včelař, výrobky ze šústí, perníkáři, paličkování, šití krojových součástí a bot a jiné.

Termíny