Jiří Černý: Karel Kryl - Bez mýtů a legend

Volný čas
Monotématický pořad k nedožitým sedmdesátinám a dvacátému výročí úmrtí Karla Kryla.

Termíny