Komorní pěvecký sbor Nona

Hudba
Tento pěvecký sbor PF UJEP z Ústí nad Labem má v repertoáru skladby a capella, ale i s doprovodem. Zaměřuje se na hudbu populární, ale interpretuje i skladby ostatních slohových období a úpravy písní lidových. Jeho sbormistrem je od počátku Luboš Hána. Koncert slibuje nevšední zážitek.
Termíny