Tomáš Císařovský: Tichá dohoda

Výstava
Výstava. Tomáš Císařovský je jedním z nejuznávanějších českých malířů. Od začátku své tvorby je fascinován médiem malby. V poslední době se však proměnil především námětový okruh jeho obrazů. Císařovský se pro inspiraci obrátil do období po druhé světové válce, prohloubil expresivní vyznění barvy v obraze a ještě více tak umocnil existenciální poselství své tvorby. Těžištěm jeho díla však stále zůstává figurální olejomalba a jen pro relaxaci odbíhá ke krajině a akvarelu. Snaží se o čitelnost obrazu a jeho jednoduchou formu, ale ne obsah. Tam se naopak Tomáš Císařovský snaží vnést nejistotu a dvojsmysl. Nejednoznačné čtení dává prý obrazům to správné napětí. O své tvorbě říká, že je nejcennější, když si každý kdo chce, najde svůj úhel pohledu.
Termíny