Pavla Vachunová a Julie Šišková - Formy

Výstava
Mladé designérky připravily výstavu zabývající se fenoménem vázy. Ústředním motivem hlavní části triptychu je centrální artefakt vyrobený z místních jílů, obohacených o semena plevelných rostlin. Za příznivých podmínek bude během výstavy docházet k jakési metamorfóze - klíčení a obrůstání - vystaveného objektu.
Termíny