Velikonoční dávnohrátky aneb Jak to bylo u Kudrnů „Děti, přišel jara čas…“

Volný čas
Interaktivní program pro veřejnost o předvelikočních časech našich předků a o tom, co příchod jara znamenal v životě tehdejších dětí.
Termíny