Kurt Krolop: O pražské německé literatuře

Volný čas
Literární večer u příležitosti prezentace nové knihy Nakladatelství F. K., dvou literárněvědných studií Kurta Krolopa s názvem O pražské německé literatuře. Za účasti autora K. Krolopa a překladatele knihy J. Stromšíka uvádí V. Maidl.
Termíny