Génius Evropské hudby 5.

Hudba

Páté pokračování klavírního recitálu Romana Soukupa. Pocta českému a světovému geniu Bedřichu Smetanovi v jeho čtyřech skvělých básních jako poctách klavíru. Bedřich Smetana má na jaře výročí narození i úmrtí. Během koncertu zazní i ukázky současníků Bedřicha Smetany, dále jiskrný Georg Friedrich Handel a velkolepý varhanní Johann Sebastian Bach.

Termíny