TOULAVÝ AUTOBUS

Volný čas

Před lety napsal Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha, knihu „gorilích pohádek“, které
dnes vedou děti ve střední Africe k ochraně přírody. Na pohádky později navázal
projekt Toulavý autobus. Ten umožňuje
kamerunským školákům vidět gorily nejen
jako maso na talíři, nýbrž jako fascinující
živé tvory… (Vstupenky jsou slosovatelné.)

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny