Z jednoho kmene

Výstava
Další stálá expozice je věnována tradičním technologiím rukodělného zpracování přírodních matriálů – dřeva a proutí. Seznamuje návštěvníky s dílem tesařů, sekerníků, truhlářů i řezbářů, košíkářů a dalších výrobců, pro které bylo dřevo lehce dostupným materiálem. K vidění jsou nejen hotové výrobky s jejich funkční i estetickou hodnotou, ale i ukázka dovedností a řemeslného umu, díky kterým venkovští tvůrci vytvářeli z přírodních materiálů předměty nutné pro uchování života a rozvoj své existence.
Termíny