Historie Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

Výstava
Historie jednoho z nejlépe zachovaných pevnostních areálů z 30. let 20. století zachycená ve fotografiích. Čtvrtá ze série fotografických výstav, které připravilo Slezské zemské muzeum jako součást oslav 200. jubilea svého založení, představí okolnosti výstavby pohraničního opevnění na Hlučínsku v letech 1935-1938 i jeho využití německou armádou v době nacistické okupace. Stěžejní část výstavy přiblíží poválečné snahy o záchranu pevností od vzniku prvních neformálních sdružení v 50. a 60. letech až po současnost. Vzpomínka a pozornost budou věnovány také osobnosti Jana Poláška (1922-2014), průkopníka regionální „bunkrologie" a dlouholetého pracovníka SZM.
Termíny