Když se řekne socha

Volný čas
Animace pro nejmenší děti (2–6 roků) z cyklu Co umění umí mezi sochami a objekty stálé expozice Století relativity.
Termíny