Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách

Výstava
Prvotní inspirací výstavy bylo vysoké kolo ze zdejší sbírky od slavného českého výrobce pana Kohouta ze Smíchova, které pro tento účel zrestauroval pan Mgr. Robert Hons. V rámci příprav se podařilo nashromáždit poměrně velké množství informací, kol a dalších zajímavých písemných i obrazových materiálů z území středočeského kraje.
Termíny