Křeslo pro Janu Švandovou

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, klavír Helena Ticháčková.
Termíny