Perly z půd, skříní a odjinud

Výstava
Sbírku muzea tvoří kolem 800 tisíc kusů sbírkových předmětů. Každý z nich je kulturní hodnotou, hmotným pramenem i prostředkem, jak oslovit a zaujmout návštěvníka. Výstavní činnost muzea umožňuje ukázat veřejnosti pouze zlomek z tohoto bohatství, které je každým rokem rozšiřováno o další předměty, mnohdy doslova unikátní. Výstava představí způsoby získávání sbírkových předmětů a prostřednictvím jednotlivých oborů zároveň i pestrost přírůstků do sbírek z několika posledních let.
Termíny