Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb

Výstava
Na konci postní doby a v Pašijovém týdnu se můžete v našem muzeu přenést do dob dávno minulých a seznámit se s tím, jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly v období předvelikonočního půstu a Velikonoc. Instalace v chalupě z Budče bude přibližovat atmosféru doby postní. Seznámí zejména s obyčeji, které se vztahovaly k jednotlivým postním nedělím - především neděli Družebné, Smrtné a Květné. Školní třída ve statku z Týřovic připomene tradici velikonočních obchůzek chlapců s řehtačkami, starý obyčej "Chození s Jidášem" i dodnes živé koledování s pomlázkou. V rychtě z Bradlecké Lhoty se seznámíte s obyčeji vlastního Svatého týdne. Prohlédnete si svátečně prostřený stůl s velikonočními pokrmy a seznámíte se s některými magickými úkony, které se zaměřovaly na obřadní očistu a zajištění prosperity. Instalace v domě z Jílového bude přibližovat velikonoční obyčeje německého obyvatelstva v severních Čechách včetně tradice Velikonoční jízdy, která dodnes přetrvala pouze v sousední Horní Lužici.
Termíny