Česká grafika 2. pol. 20. století

Výstava
Výstava grafických prací tří umělců – Jiřího Balcara, Zdeňka Chotěnovského a Jana Koblasy. Vystavované grafické listy jmenovaní autoři vytvořili v letech 1965 až 1968, uvedou nás tedy do doby z výtvarného hlediska velmi plodné a inspirativní. Společným jmenovatelem vystavených grafik je figurální tvorba. Všechny uvedené autory spojuje i živý zájem o společnost.
Termíny