Odpolední čtení Máje Karla hynka Máchy

Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

Takto začíná nejkrásnější lyrickoepická skladba Máj Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836. 
Po úspěšném čtení minulý rok jsme se rozhodli i letos uspořádat:

Odpolední čtení Máje na 1.máje v prostorách zahrady Jindrovi vily ( vila na sídlišti nad autobusovým nádražím, Dukelská 750).

Čtení celého Máje bude probíhat na 7 částí, kdy každý náš dobrovolník bude číst jednu část. Některé budou doprovázeny na akustickou kytaru.

Chybět nebude občerstvení a místa k sezení na lavičkách, židlích nebo na dece.
Zváni jsou všichni milovníci poezie všech věkových kategorií.

tuto akci realizuje Dobrovolnické centrum při Farní Charitě Litomyšl
vstupné je dobrovolné

Účinkují

dobrovolníci

Termíny