Zednářská zahrada 2014

Volný čas, Pro děti

Od 13:00 - 16:00 hodin bude probíhat speciální prohlídkase zasvěceným průvodcem. Průvodce bude ukazovat zahradu na starých plánech a ukáže zájemcům zbytky původních alejí a staré stromy, které tvořili tuto jedinečnou zahradu. Prohlídka trvá asi jednu hodinu, sraz je u pokladny zámku, kde se kupují vstupenky. Od 17:00 - 20:00 hod. budou prohlídky začínat na louce Hubertce (na cestě od Maurské vodárny k Janohradu).Ve 20:30 - bude rozžehnuto 200 loučí, které osvítí zaniklé cesty a symbolicky probudí zahradu. Součástí programu bude i zahájení akce lesními rohy. Baterky s sebou. Vstupné na akci je 100 Kč.


http://www.zamek-lednice.com/

V zámeckém parku v Lednici je vedle běžně známého procházkového okruhu vedoucího kolem zámeckého rybníku k minaretu i další, dnes zapomenutá zahrada, která čeká na své obnovení. Dodnes se z ní zachovalo pouhé torzo. Zahrada vznikla na základě barokní kompozice, která se dále rozvíjela, až v letech 1791-1799 vyvrcholila sentimentální stafážní zahradou, nesoucí prvky zednářských symbolů, jako jsou do kruhů vysázené stromy, klikaté cestičky s palouky na nichž se mohly odehrávat výjevy známé z Mozartovy Kouzelné flétny. Na mapě z roku 1799 vidíte výřez zahrady s klikatými cestičkami, kterým Johan Wolfgang Goethe, sám také člen řádu, říkal přírodičky.

Zahrada, dnes zakletá v porostu stromů, se probouzí jednou za rok, kdy v parku rozkvetou jírovce obecně známé jako koňské kaštany. Jméno Jírovec nesl mimochodem i současník a přítel Mozarta, skladatel Vojtěch Matyáš Jírovec (1763-1850). Právě kolem roku 1850, jak nasvědčuje letokruhová analýza, jírovce vysázel neznámý zahradník, snad se jmenoval Prochazka. Zapsal tak stromy do parku vzkaz minulých generací, který se objevuje vždy na počátku května. Vzhledem k velkému zájmu o toto tajemné téma připraví Národní památkový ústav, Průvodceparkem.cz a Zahradnická fakulta komponovaný program, ve kterém se budou moci návštěvníci s touto zahradou seznámit.

Stejně jako svobodní zednáři mají různé stupně poznání, můžete i při objevování zahrady projít různými stupni poznání. Od počátku května budete moci zahradu hledat sami podle brožury s výkladem a mapami. Publikace bude k dispozici na pokladně zámku. Ti návštěvníci, kteří se budou chtít o parku v Lednici i zednářské zahradě vědět více, mohou využít nové průvodcovské služby v parku. Vyvrcholením bude setkání v sobotu 12. května, kdy bude v zahradě připraven komponovaný program na celý den. Půdorys zahrady bude vyznačen v terénu a na jednotlivých zastaveních se bude odehrávat tematický program. Bude také vysazen nový jírovec, který bude znamenat začátek náznakové obnovy této zahrady. Další informace sledujte na www stránkách Zámku v Lednici.

Termíny