Kruhové zříceniny

Výstava
Výchozím bodem výstavy kurátora Jean-Marca Avrilla je vyprávění Jorge Luise Borgese. Topos ruiny je referenčním rámcem vystavovaných děl, pocházejících mimo jiné od v Berlíně žijících umělců Floriana Neufeldta a Nikolaie von Rosen.
Termíny