Rok české hudby 2014 v Plzni

Výstava
Výstava inspirovaná Rokem české hudby 2014 se snaží přiblížit hudební život ve městě Plzni od 19. století do současnosti. Město Plzeň je známé svou kulturní historií a bohatým hudebním životem, proto cílem organizátora výstavy, Odboru kultury Magistrátu města Plzně, je představit veřejnosti nejvýznamnější hudební spolky a sbory, instituce a též osobnosti hudební sféry, které žily či působily v Plzni, ale i ty, se kterými se setkáváme v současném kulturním životě města.
Termíny